Charisma Diamond ONE – 1 provjereno rješenje

Klinički slučaj

Klinički slučaj Prof. Nicole Scotti (Sveučilište u Torinu, Italija) prikazuje učinkovitost i izvrstan izgled gotove Charisma Diamond ONE restauracije.

Muškarac, 59 godina, dolazi u ordinaciju sa sekundarnim karijesom na amalgamskoj restauraciji zuba 26.

Nakon postavljanja izolacije, uklonjen je stari ispun i prepariran je kavitet.

Nakon selektivnog jetkanja cakline, u kavitet je nanesen GLUMA Bond Universal. Charisma Diamond ONE je postavljena na proksimalni zid. Nakon polimerizacije, površina dentina je prekrivena slojem tekućeg kompozita Charisma Opal Flow, debljine 0.5 mm.

Restauracija je izrađena kosim nanošenjem slojeva kompozita Charisma Diamond ONE.

Za karakterizaciju fisura korišten je smeđi kompozit za individualizaciju.

Finalni izgled Charisma Diamond ONE restauracije nakon obrade i poliranja. Pacijent je u ordinaciji proveo ukupno 24 minute.

Charisma Diamond ONE je idealan materijal za učinkovitu izradu estetskih restauracija.

Saznajte više
 • ISPROBAJTE
  Naručite rješenje u jednoj nijansi
  Naručite rješenje u jednoj nijansi
 • UPOZNAJTE
  Naši visoko estetski kompoziti
  Upoznajte naš visokoestetski kompozit Charisma Diamond.
 • Newsletter
  Newsletter
  Prijavite se na naš newsletter.
 • BROŠURA
  Kulzer image
  Informacije o proizvodu Charisma Diamond.